DR. PRAKHAR SINGHAI

DR. PRAKHAR SINGHAI

MBBS, MS (SANKARA NETHRALAYA CHENNAI)

CATARACT, VITREO-RETINA, UVEA & ROP

Share Doctor Profile

About DR. PRAKHAR SINGHAI

NA